Aktuelt

Fagartikel om allergen-spesifik IgE hos Norske hunder

Det er publisert en studie i Acta Veterinaria Scandinavia med tittelen: «Prevalence of and risk factors for increased serum levels of allergen-specific IgE in a population of Norwegian dogs. Forfattere er: Annelin A Bjelland, Fredrik L Dolva, Ane Nøtvedt og Bente K Sævik. Du kan lese hele studien her.

Dr. Baddakys Dermatologi kompendium

Et helt nytt dermatologi kompendium er nå tilgjengelig. Dermatolog Babette Taugbøl har sammen med to danske kolleger skrevet om de vanligste hudlidelsene i Norden. Informasjonen er lett tilgjengelig og oversiktlig. Språket er dansk. Vi takker ICF for økonomisk støtte til trykkingen.

Insekthypersensitivitet hos hest

Aetiologi Dette er den vanligste allergiske hudsykdommen hos hest. Det dreier seg om en allergisk reaksjon mot spyttet fra diverse bitende insekter (Culicoides, Simulium, Stomoxys mfl).  Både  type I og type IV hypersensitivitetsreaksjoner er involvert. Mest oppmerksomhet er rettet mot Culicoides (sviknott) og man har nå identifisert saliva allergen fra Culicoides sonorensis (Langner et al). […]

Fiskeolje og ledd hos hund

Tilskudd av fiskeolje til hunder med kroniske leddplager har vist veldig lovende resultater med tanke på økt funksjonalitet og reduskjon av smertestillende medisiner. Se vedlagte artikler.

Fiskeolje – de vanligste spørsmålene

Hvorfor leveres Dr. Baddakys Fiskeolje på mørke glassflasker? Mørke glassflasker sikrer kvaliteten på omega-3 fettsyrer på best mulig måte. De beskyttes mot sollys og glass er fullstendig lufttett slik at omega-3 fettsyrene ikke harskner. Fiskeolje lagres ikke på plast, derfor selges for eksempel all tran til mennesker på glassflasker eller i gelatinekapsler. Hvor lang er […]

De vanlige hudproblemene hos hund

I denne artikkelen vil jeg nevne de fleste, og alle nokså vanlige, hudproblemer hos hund i Norge. Det er verdt å merke seg at vidt forskjellige hudsykdommer kan ha helt forskjellige årsaker. Det er derfor viktig å oppsøke veterinær og få en sikker diagnose hvis en skal lykkes med en behandling. Ektoparasiter Ektoparasitter er en […]

Midd og allergi

Informasjon om midd og allergi Husstøvmidd (Dermatophagoides farinae og D.pteronssinus er best dokumentert) Disse lever på hudceller fra mennesker og dyr, gjærsopper, muggsopper og husholdningsrester.  D.farinae ogD.pteroyssinus har forskjellige antigener. Antigenfraksjoner og DNA sekvenser har blitt kartlagte.  Døde midd og deres ekskrementer er like allergifremkallende som levende midd.  Hunder reagerer på andre allergener fra disse middene enn menneskene (derfor er det viktig […]

Informasjon om muggsopper

Din pasient har vist positive reaksjoner til en eller flere muggsopper i HESKA Allercept panel. Betydningen av muggsopper for pasienter med allergier er fortsatt ukjent.  Det beste er å unngå kontakt med disse allergenene.  I noen tilfeller kan det være aktuelt å fremstille en allergenspesifik immunterapi.  Flasken skal i så fall kun inneholder muggsopper alene. […]

Kliande hund eller katt – kan det vara allergi?

Kan hunder og katter virkelig få allergi? Hunder og katter kan få allergi akkurat som mennesker. En tredjedel av alle hudproblemer kan skyldes allergi. Akkurat som hos mennesker kan hunden eller katten din bli allergisk om våren og sommeren fordi det da finnes økte mengder pollen i luften. Den kan også reagere på støv og […]

Allergisk hudsykdom hos hest

Allergisk hudsykdom hos hest kan arte seg som urticaria, atopi, sommereksem, fôrallergi eller kontaktallergi. Vår viten om allergiske lidelser hos hest er fortsatt helt i begynnelsen. Men det finnes mange likheter mellom allergiske reaksjoner hos hest og hos mennesker. Reaksjonene kan grovt inndeles i to grupper: Antistoffmediert reaksjon som utløses av en binding av antistoff […]