Allergi

Dr. Baddaky samarbeider med de to ledende testlaboratoriene for serologiske IgE tester.
ELISA-metodene er likestilte.

Next+ serumtest
3 rekombinante oligoklonale IgE antistoffer
Karbohydrattest og blokkering (2.gen. semisyntetiske CCD blokkere)
100% spesifisitet, høy sensitivitet

Skandinavisk testpanel hund/katt
Fôrreaksjonstest hund/katt
Hestepanel

Testen rapporterer i Elisa Absorbance Units  (EAU). Et testresultat på 250 EAU eller mer bekrefter allergenspesifikk IgE i prøven.

Heska ALLERCEPT serumtest
Fc-epsilon R1 alpha mastcelle receptor test
Karbohydrattest og blokkering (1.gen CCD blokkere)
100% spesifisitet, høy sensitivitet

Screening test
Diverse testpaneler hund/katt
Fôrreaksjonstest hund/katt
Hestepanel

Testen rapporterer i Heska Epsilon Receptor Binding Units (HERBU). Et testresultat på 11 HERBU eller mer bekrefter allergenspesifikk IgE i prøven.

Prosedyre for å sende inn prøver

Last ned rekvisisjonsskjema fra denne hjemmesiden. Skjema finnes også i de fleste norske veterinære journalprogram. (Ta kontakt med oss om du savner skjemaet i ditt journalprogram).  Du kan også kontakte kontoret for å få tilsendt rekvisisjoner, ferdig adresserte konvolutter og transporthylser.

Prøvetaking

Vi trenger 1,0 ml serum (motsvarer 2 ml blod) per testpanel og 3,0 ml til hestepanel. Serum foretrekkes fordi fullblod lett kan bli hemolysert, noe som kan interferere med testprosedyren. Se mer om prøvetaking i eget dokument.

Rekvisisjon

Kryss av for ønsket panel og fyll i så mye informasjon som mulig (et kort sammendrag av de viktigste kliniske funn). Våre dermatologer leser din anamnese nøye og kan gi bedre råd desto mer informasjon de får.

Dyrets alder og tidspunkt for testing

Man kan teste fra åtte måneders alder, men 12 måneder er å foretrekke. Ved tidligere testing sees et betydelig større antall negative tester. Ved negativ test bør man gjenta testen etter seks måneder. Oppover er det ingen begrensning. De fleste hunder har antistoffer ved 2-års alder.  Ved mistanke om pollenreaksjon: det tar ca 4-6 uker etter første kontakt med pollen før antistoffer kan påvises i serum. Hos dyr med tydelig symptomforverring sommerstid anbefales testing helt i slutten på sesongen (august/september).

Diagnostisering av allergisk sykdom

  • For å kunne stille en atopidiagnose kreves det en systematisk utredning basert på en utførlig anamnese, fullstendig klinisk undersøkelse og utelukkelse av de viktigste differensialdiagnosene for sykdomsbildet.
  • Undersøk om de kliniske symptomene kan stemme med en atopisk dermatitt eller en fôrallergi/ fôrintoleranse
  • Utelukk ektoparasitter (lus, skabb, pelsmidd, lopper) ved hjelp av hudskrap, tapeprøve eller evt. nødvendig terapeutisk behandling
  • Kontroller om det finnes bakterier eller gjærsopp ved hjelp av cytologisk undersøkelse. Start lokal eller systematisk behandling
  • Gjennomfør en eliminasjonsdiett
  • Utfør en test for å påvisa reaksjon mot allergener i omgivelsene ved hjelp av en blodprøve (serologisk test) eller ved hjelp av en intradermaltest.
  • Tolkning av testresultatet og allergenspesifikk immunterapi

Allergenspesifikk immunterapi

Allergenspesifikk immunterapi (ASIT) er den beste langtidsbehandlingen for pasienter med atopisk dermatitt.  Dette er den eneste behandlingen som vil kunne påvirke årsaken til dyrets allergi (immunsystemet påvirkes til å reagere mindre allergisk). Det er også den eneste behandlingen som kan hindre at dyret blir verre år etter år (allergi er en livslang sykdom). Immunterapien bestilles eksklusivt til hver enkelt pasient på grunnlaget av testresultatet og vurdering av pasientens sykehistorie. ASIT finnes som subcutan injeksjons immunterapi (SCIT) eller som sublingual immunterapi (SLIT). Allergenspesifikk immunterapi er et legemiddel som veterinæren må bestille på etter søknad om godkjenningsfritak.
Dr. Baddaky as har godkjenning fra Statens Legemiddelverk for import av immunterapi til Norge. Kontakt kontoret for mer informasjon.

Kontakt våre dermatologer:

Dr. Baddakys veterinære dermatologer kommenterer personlig alle prøveresultatene og gir nyttige behandlingstips.  Veterinærer kan diskutere prøvesvar/pasienter med våre veterinærer daglig mellom 09.00 og 12.00.

Karbohydrattest

Kryssreagerende karbohydrater kan gi falsk positive pollenreaksjoner og falsk positive reaksjoner mot karbohydrater i serologisk fôrtest.  Vårt laboratorium fjerner slike uønskede reaksjoner i sine paneltester.  Dette kan føre til att det endelige prøvesvar avviker fra screening test svar for pollengruppene. (Les mer om karbohydratreaksjoner i vedlegget: wordfil og powerpoint pdf.)

Fôr Reaksjon Test (FRT)

Fôr Reaksjons Testen (FRT) viser i hvilken grad hunden eller katten reagerer mot de vanligste fôrråvarene.  Testresultatet er ment som en hjelp for best mulig å kunne sette sammen en eliminasjonsdiett ved mistanke om fôrreaksjon. Fôringredienser med ingen eller lave reaksjoner foreslås benyttet til en eliminasjonsdiett.  En eliminasjonsdiett hører med til en utredning av en allergisk hund. Ulike studier har vist at 20-35% av allergiske hunder reagerer på noe i fôret. For mer informasjon og forslag til hjemmelaget diett se vedlegg.

 

Vedlegg

Rekvisisjon For Heska

HESKA rekvisisjonsskjema for innsending av blodprøve til allergitesting

Last ned

Next+ rekvisisjon allergitest 2019

Next+ rekvisisjonsskjema for innsending av blodprøve til allergitesting

Last ned

Dr Baddaky allergilab uttak behandling forsendelse pdf

Veiledning for blodprøveuttak og forsendelse

Last ned

Allergi hos dyr info 2019

Informasjon til dyreeier om allergi

Last ned

Hjemmelaget diett hund pdf

Info om hjemmelaget diett til hund

Last ned

Klientbrosjyre allergi

Kort informasjon til dyreeier om allergi hos hund, katt og hest

Last ned

DERMATOLOGI ANAMNESE FORMULAR

Anamnese formular til hudutredning

Last ned

Karbohydratreaksjoner CCDs

Informasjon til veterinær: cross reactive carbohydrate determinant (CCDs)

Last ned

Karbohydratreaksjoner CCDs power point presentation.pdf

Presentasjon til veterinærer om CCDs - cross reactive carbohydrate determinants

Last ned