Allergi

HESKA allergi program er ledende i Europa når det gjelder IgE testing og immunbehandling av atopi hos hund, katt og hest. HESKA har tilpassede testpaneler for skandinaviske forhold. HESKA ALLERCEPT teknologien skiller allergitesten fra alle andre IgE tester. HESKA er den eneste testen som anvender mastcelle reseptoren (Fc epsiolon R1 alpha) for å påvise IgE i sin ALLERCEPT teknologi. Denne mastcelle reseptoren har en ekstrem høy affinitet for IgE og gjør spesifiteten i HESKA sin test til nærmest 100%. Ingen kryssreaksjoner med IgG. (For mer info om klinisk utredning se vår allergibrosjyre for veterinærer.)

Prosedyre:

Pasienten utredes klinisk og andre differensialdiagnoser som ektoparasitter, fôrintoleranse, hudinfeksjoner, dermatofytter, hypotyreose, autoimmune hudsykdommer m.m. utelukkes først. Når den kliniske atopi diagnosen er stilt, tas det en blodprøve og minst 1,5 ml serum eller heparin-plasma sendes sammen med rekvisisjonsskjema til Dr. Baddaky. (Heska blanketten finnes her på siden og i alle veterinære journalprogram). Dr. Baddakys veterinære dermatologer kommenterer personlig alle prøveresultatene og gir nyttige behandlingstips. Prøvesvarene sendes per e-post eller elektronisk direkte inn i kundejournalen. Veterinærer kan diskutere prøvesvar/pasienter med våre veterinærer daglig mellom 09.00 og 12.00. (Mer info om prøvetaking se eget dokument).

Karbohydrattest

Kryssreagerende karbohydrater kan gi falsk positive pollenreaksjoner og falsk positive reaksjoner mot karbohydrater i serologisk fôrtest.  Heska er det eneste laboratorium som eliminerer slike uønskede reaksjoner.  Dette kan føre til att det endelige prøvesvar avviker fra screening test svar for pollengruppene. (Les mer om karbohydratreaksjoner i vedlegget: wordfil og powerpoint pdf.)

Fôr Reaksjon Test (FRT)

Den nye Heska Fôr Reaksjons Test (FRT) viser i hvilken grad hunden eller katten reagerer mot de vanligste fôrråvarene.

Testresultatet er ment som en hjelp for best mulig å kunne sette sammen en eliminasjonsdiett ved mistanke om fôrreaksjon. Fôringredienser med ingen eller lave reaksjoner foreslås benyttet til en eliminasjonsdiett.  En eliminasjonsdiett hører med til en utredning av en allergisk hund. Ulike studier har vist at 20-35% av allergiske hunder reagerer på noe i fôret. For mer informasjon og forslag til hjemmelaget diett se vedlegg.

Immunterapi

Allergenspesifikk immunterapi (ASIT) er den beste langtidsbehandlingen for pasienter med atopisk dermatitt.  Dette er den eneste behandlingen som vil kunne påvirke årsaken til dyrets allergi (immunsystemet påvirkes til å reagere mindre allergisk). Det er også den eneste behandlingen som kan hindre at dyret blir verre år etter år (allergi er en livslang sykdom). Immunterapien bestilles eksklusivt til hver enkelt pasient på grunnlaget av testresultatet og vurdering av pasientens sykehistorie. ASIT finnes som subcutan injeksjons immunterapi (SCIT) eller som sublingual immunterapi (SLIT). Allergenspesifikk immunterapi er et legemiddel som veterinæren må bestille på registreringsfritak.
Dr. Baddaky as har godkjenning fra Statens Legemiddelverk for import av immunterapi til Norge.

Vedlegg

Dr Baddaky allergilab uttak behandling forsendelse pdf

Veiledning for blodprøveuttak og forsendelse

Last ned