Atopisk dermatitt hos katt

Babette Taugbøl
Veterinær og dermatolog (CertVD)
Dr.Baddaky as

Katten blir presentert uten hår på ryggen eller med sår rundt nakken. Kan det være allergi?Atopi utgjør ca 15% av alle tilfeller av allergisk dermatitt hos katt. Atopisk dermatitt er en genetisk predisponert kløende hudlidelse med karakteristiske kliniske symptomer. Den er assosiert med IgE antistoffer til allergener i omgivelsen.

I den senere tid har dermatologer og immunologer påvist IgE antistoffer også hos katt. Dette åpnet muligheter for å studere patofysiologien hos atopiske katter samt å utvikle tester for in vitro diagnostikk.

Anamnese og kliniske symptomer

De fleste atopiske kattene begynner med å vise symptomer i alderen 6 måneder til 2 år. Mange har sesongbetonte hudforandringer, men det finnes de som er plaget året rundt. Alle katter viser kløe. De slikker eller gnager av seg pelsen, noe som lett kan påvises ved mikroskopisk undersøkelse av hårspissen. Responsen til behandling med glukokortikoider er god, men kløen residiverer ved seponering. Det kliniske bildet kan være variabel hos katt, men vil som regel inkludere et eller flere av følgende:

 • Selv-indusert symmetrisk alopesi
  – Sees hyppigst på ventrale abdomen, proksimale lår eller på krysset. Huden er oftest uforandret.
 • Miliær dermatitt
  – Dette er lettere å palpere enn å se. Man kjenner mange små skorper og papler enten lokalisert eller generalisert på nakke, skuldrene, dorsum. – Kløen kan variere fra moderat til intens. Katter med sterk kløe kan vise sekundære erosjoner, ulserasjoner eller fuktig dermatitt.
 • Eosinofil plaque
  – Det dreier seg om velavgrensete, rød til gule, ulsererende, ødematøse og sterk kløende plaque. Lokalisajonen kan være i inguinal regionen, mediale lår eller ventrale abdomen.
 • Eosinofil ulkus
  – Et vel-avgrenset, betent området med et ulkus i midten. Finnes oftest på overleppen, i munnhulen og en sjelden gang på huden.
  – Kløe på hodet og nakke med selv-indusert trauma
  – Katten begynner ofte å klø seg rundt ørene, dorsalt på nakken, eller under haken. Katten kan ha store åpne sår eller områder med skorpedannelse.
 • Generalisert kløe
  – Dette kan føre til flekkvis alopesi, erosjoner og skorpedannelse.
  – Andre symptomer kan være nysing, konjunktivitt og i sjeldne tilfeller hoste. Hvorvidt atopiske katter også kan ha allergisk astma er fortsatt omdiskutert. Opp til 25% av kattene har samtidig fôrallergi og/eller loppebittallergi.
 • Differensialdiagnoser (må utelukkes, før en kan stiller diagnosen atopi!)
 • Miliær dermatitt
  – Kan være et vanlig reaksjonsmønster hos katter med ektoparasitter, dermatophytose, neoplasier, immun-medierte sykdommer, hypereosinofili, fôrallergi og hypersensitiviteter overfor insekter.
 • Symmetrisk alopesi
  – Kan en se hos katter med psykogen alopesi, demodikose, dermatophytose, fôrallergi, ektoparasitter og endokrinopatier.

Hvordan stille diagnose atopi?
Hos alle katter med kløe skal en ha gjort følgende:

 1. AnamneseKlinisk undersøkelse.
 2. Multiple overfladiske og dype hudskrap.
 3. Dermafyttest (for eksempel Fungassay®).
 4. Avføringsprøve ( for eksempel Ovatec™ Plus).
 5. Mikroskopisk undersøkelse av noen hår for å se om disse er brekt av på spissen (tegn til kløe).

I tillegg anbefales:

 1. Full blodprofil
 2. Hudbiopsi
 3. Cytolgisk undersøkelse (vil ofte vise eosinofile, evt. degen. neutrofile med intracell.bakterier).

Når underliggende årsaker utenom allergi er utelukket, bør katten settes på eneliminasjonsdiett i minst 8 uker. Samtidig anbefales behandling mot lopper. Avhengig av resultatet på alle disse undersøkelsene/ behandlingene må en nå diskutere med eieren om man skal gå i gang med en livslang behandling med kløedempende medisiner, eller om man vil vite hva katten reagerer på.

Allergitesting
Intradermal testing av katter krever erfaring og kunnskap. Det er gledelig at HESKA™ har utviklet en in vitro screening test Allercept screen for katt basert på Fc-reseptor teknologi.  Den tester 3 grupper allergener og vil gi svar om katten danner allergenspesifikk IgE. En kan avslutte diagnostikken her, eller fortsette med Fc-mastcelle-receptor testen ALLERCEPT™for differensiering av 12 (innendørs panel) eller 24 (nordisk panel) allergener. Ut i fra testresultatet og pasientens anamnese vil Vet. Babette Taugbøl foreslå en individuell behandling. I de studiene som til nå er gjennomført har 60-70% av kattene hatt god respons til allergenspesifik immunterapi.