Gullkorn fra den svenske katteforenings (Jamaren) kurs i onkologi hos katt

Gullkorn fra den svenske katteforenings (Jamaren) kurs i onkologi hos katt

Foreleser: Dipl. Gerry Polton

Som veterinær dermatolog deltok jeg på Jamarens vårkurs. Utover hudrelatert cytologi og hudsvulster som jeg alltid synes er spennende var det mye interessant og for meg ny informasjon.  Jeg ønsker å dele mine notater med dere. Utover det må jeg henvise til annen litteratur.

Når veterinæren/eieren har mistanke om en neoplastisk sykdom skal følgende spørsmål besvares:
1. Er det kreft?
2. Hvilken type av kreft?
3. Hvor mye kreft (dvs til hvilken grad er pasienten påvirket)?

Cytologisk undersøkelse er en viktig metode for hurtig å kunne svare på spørsmål 1 og 2.
Det er viktig å lære seg å differensiere betennelses reaksjoner (vil vise: neutrofile, makrofager, evt bakterier) fra neoplasi (obs: noen pasienter kan ha begge!).
Neoplasier kan differensieres i:
1. Rundcelle neoplasier: celler ligger ofte for seg selv (eks: histiocytom, mastocytom, lymfom)
2. Epiteliale neoplasier: celler har tett kontakt med hverandre (eks: adenom, platecell karsinom)
3. Mesenchymale neoplasier: spindelformede celler (eks: fibrom, hemangiosarkom, lipom, melanom)

Hvordan ta ut prøven?
FNA Finnåls aspirat (FNA med eller uten vakuum): grå, 21 g kanyle og 5ml sprøyte: aspirer noen ganger, blås ut på et objektglass, legg et annet objektglass på og trekk  fra hverandre horisontalt.
Hvis mye blod: ny prøvetaking uten å aspirere.
FNA fra lymfeknute: bare sett inn nålen, ingen aspirasjon. Lymfocytter er meget fragile celler.
Tynne preparater, såkalt «monolayer», er enklest å tyde. Sjekk: er cytoplasma synlig?
Biopsi fra svulster (anbefales fremfor FNA hvis det skal sendes til patolog):
Bruk hudstanse (biopsi punch 4-8mm diameter) eller «true cut» biopsi nål.

«Staging» av svulster fra katt anbefales ikke av foreleseren.  Flere eller store svulster har uansett en dårlig prognose hos katt. Ved metastaser til en lymfeknute er kirurgi ikke lenger anbefalt.

Skal det tas røntgen av lungene?
Foreleseren anbefalte ikke rutinemessig toraksrøntgen fordi små metastaser ikke er synlige og fordi lungemetastaser ikke er smertefulle.

Kjemoterapi:
Denne behandlingsformen gir, hvis indisert, forholdsvis lite bivirkninger hos katt. Pasienten skal rekvireres til en veterinær med spesialkunnskap innen onkologi.

Kort om de viktigste kreftformene hos katt:
Hemangiosarkom
: har alltid veldig dårlig prognose.
Osteosarkom: kan kureres hvis på rett sted (dvs hvis mulighet for amputasjon). Kun 10% metastaser, men lokal residiv vanlig.  Kjemoterapi har vist dårlig effekt.

Felin progressiv histiocytose –en «ny» diagnose (Affolter og Moore, 2006)
Klinisk bilde: kutane eller subkutane svulster som kan ligne granulomer i område karpus, tarsus eller nese. Histologisk ser de ut som store rundcelle svulster (identifisert som histiocytter). Med tiden utvikler katten flere svulster høyre opp på beinet og mer kaudalt på nesen. Katten kan leve med denne sykdommen i flere år før den blir systemisk. Ingen behandling har vist effekt.

Feline injection site sarkoma – FISS:
Denne svulsten ser ut til å være et mindre problem i Scandinavia enn i andre land. (1 per 10 000 vaksinasjoner i UK, USA). Vaccine Associated Fibrosarcoma Task Force har laget egne anbefalinger for å unngå FISS.
Foreleseren poengterte at FISS ofte er en invasiv svulst. Den danner en pseudokapsel, men de aggressive tumorcellene vokser ut gjennom denne. Hvis kun den inkapsulerte svulsten fjernes blir de mest aggressive cellene tilbake i vevet.
Svulst mellom skulderbladene – hva bør gjøres?
1. FNA: ofte kommer det veske – obs: ingen cyste! Svulsten vokser meget raskt, ta flere prøver fra periferien.
2. Still en diagnose ved hjelpe av cytologi/biopsi og ta alltid MRI/CT for å sjekke utbredelsen i vevet.
3. Radikal kirurgi i kombinasjon med kjemoterapi
For å forebygge FISS: Det er grunn til å tro at rekombinante DNA vaksiner gir mindre FISS enn inaktiverte vaksiner.  Visse substanser som depot steroid, triamcinolon eller lufenuron bør ikke injiseres i nakkeområdet.

Jursvulster:
Utviklingen av mammatumorer kan reduseres kraftig ved hjelp av tidlig kastrering (før 6 måneder gir 91% mindre jursvulster).  Feline mammatumorer er invasive karsinomer og over 80% viser metastaser (lymfeknuter, lunge, abdomen).
Foreleseren anbefalte helst CT før evt kirurgi. Hvis metastaser oppdages er kirurgi ikke lenger anbefalt. Kreften vil aktiveres og katten vil død mye tidligere.
Svulster under 1cm diameter kan kureres ved hjelp av lokal kirurgi: hele jurlisten fjernes inklusive aksillar og inguinal lymfeknute.

Orale svulster:
Disse er nesten alltid platecellkarsinomer. Prøvetaking skjer ved hjelp av FNA eller hudstansebiopsi fra midten av svulsten og prøven sendes til histopatolog.  Det sitter mye granulasjonsvev rundt svulsten som vokser fort. Ved uttak av kun perifere celler kan den patologiske rapporten gi en «fibrosarkom» diagnose.  Send pasienten til CT undersøkelse om mulig.
Orale svulster er ofte meget smertefulle!! Kirurgi anbefales som regel ikke fordi den vil aktivere svulsten ytterligere.

Lymfom hos katt:
Det finnes mange behandlingsprotokoller. Ca 75% kan svare på kjemoterapi. Pasienten bør henvises til en onkolog.

Mastceller i FNA fra svulst i abdomen betyr ikke alltid mastcelle neoplasi. T cell lymfom kan rekrutere mastceller til svulsten. Biopsier bør tas for å verifisere diagnosen.

Babette Taugbøl
Veterinær, Dr. Baddaky as