Informasjon om muggsopper

Din pasient har vist positive reaksjoner til en eller flere muggsopper i HESKA Allercept panel.
Betydningen av muggsopper for pasienter med allergier er fortsatt ukjent.  Det beste er å unngå kontakt med disse allergenene.  I noen tilfeller kan det være aktuelt å fremstille en allergenspesifik immunterapi.  Flasken skal i så fall kun inneholder muggsopper alene. Det finnes ingen studier om virkningen av immunterapi med muggsopper alene.

Muggsopper er universal forekommende (innendørs og utendørs).  Utendørs blir de største mengder målt midt på sommeren. Sporuleringen er avhengig av værforhold.  Alle muggsopper vokser best i et varmt og fuktig miljø.  De kan overleve frostperioder men vil ikke forplante seg videre.

De fleste muggsoppene av allergisk betydning sporulerer i et tørt miljø. Sporulering  øker når vinden øker og fuktigheten faller (solfylte ettermiddager).  Dette gjelder Cladosporium, Alternaria, , Aspergillus, Epicoccum, Helminthosporim, Penicillium og Rhizopus.
Muggsoppen Fusarium sporulerer kraftig i fuktig vær (regn, kvelder og netter med stor luftfuktighet).

Hyppig forekommende innendørs muggsopper: Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, Mucor.

Forekomst av de enkelte muggsoppene:
Alternaria: lever på organisk materiale (blader, jord, blomster, trær, frukt, grønnsaker, kornprodukter). Sporulerer sen vår – sommer, særlig ettermiddager.  Regnes som betydningsfull for allergiske mennesker.
Aspergillus: jord, matvarelager, våte områder på baderom, kjellerrom, kjøleskap.
Cladosporium: organisk materiale i jord, døde blader, men kan også finnes på lær, gummi, klær, papir, treprodukter.  I moderate klimasoner kan den sporulere fra sommer til desember.
Epicoccum: gress, åker, råtne grønnsaker, blader, frukt, tekstiler.  Sporulerer fra sensommer til høst.
Fusarium: grønnsaker, korn på åkeren, fruktlager, poteter.  Sporulering krever nedbør slik at høye konsentrasjoner vil kunne forekomme etter at det har regnet.
Helmithosporium: gress, korn utendørs. Tresking fører til spredning av store mengder sporer..
Mucor: jord, organsikk materiale. Som regel ikke mange sporer i luften.
Penicillium: jord, frukt, brød, ost, andre matvarer.  Store mengder sporer kan forekomme innomhus om vinteren.   Pasienter som er allergiske mot Penicillium er som regel ikke allergisk mot antibiotikum Penicillin.
Rhizopus: jord utendørs og rått kjøtt, rotgrønnsaker og bakevarer innomhus.

Hvordan unngå kontakt med muggsopper?
Ikke la kjæledyret ligge i fuktige kjellere eller underetasjer.
Bruk luftavfukter, rens og desinfiser disse regelmessig.
Hold dyret inne når du klipper plenen.
Ikke ha for mange planter i huset.
Hold dyret inne når sporuleringen av muggsopper er størst.
Rengjør område hvor hundefôr blir lagret samt oppbevarings kontainere regelmessig med klorin.
Ikke la hunden få oppholde seg i rom med høy luftfuktighet (bad, vaskerom).
Babette Baddaky Taugbøl
Veterinær og dermatolog
Dr. Baddaky AS