Midd og allergi

Informasjon om midd og allergi

Husstøvmidd (Dermatophagoides farinae og D.pteronssinus er best dokumentert)

Disse lever på hudceller fra mennesker og dyr, gjærsopper, muggsopper og husholdningsrester.  D.farinae ogD.pteroyssinus har forskjellige antigener. Antigenfraksjoner og DNA sekvenser har blitt kartlagte.  Døde midd og deres ekskrementer er like allergifremkallende som levende midd.  Hunder reagerer på andre allergener fra disse middene enn menneskene (derfor er det viktig å bruke immunterapi fremstilt for hund).

Forekomst av husstøvmidd:

Middene liker hus med vegg-til vegg tepper, høy luftfuktighet og temperaturer omkring 17-24 grader. Det finnes mer husstøvmidd i fuktige hus (relative luftfuktighet må være over 60% for god reproduksjon hos middene).  Antall midd øker fra august til november, ofte ser man også en topp om våren.  Flere midd finnes på madrassen enn på golvet, særlig i soverommet.

Lagermidd:

Tyrophagus putresentiae , Acarus siro, Glycyphagus destructor, Lepidoglyphus.

Man mener at betydningen av lagermidd for atopisk dermatitt hos hund har økt de siste årene.  Tyrophagus ser ut til å være et viktig allergen både for mennesker og dyr.  Molekulær kloning har demonstrert at allergener fra Lepidoglyphus og Tyrophagus viser 40% identitet med allergener fra Dermatophagoides (husstøvmiddene), noe som underbygger at kryssreaksjoner vil forekomme. Man har påvist uttalt kryssreaksjoner særlig mellom husstøvmidd D. farinae og lagermiddene T. putrescentiae, A. siro når man måler IgE i blodprøver. Derfor må en regne med falsk positive reaksjoner selv om lagermidd ikke er tilstede. (Saridomichelakis M. N., Marsella R., Lee K.W. et al. Asessment of cross-reactivity among five species of house dust and storage mites. Veterinary Dermatology, 19;2;2008; s.67-73.)

Hos mennesker har alle lagermiddene dokumentert sammenheng med allergisk rhinitt, astma og atopisk dermatitt.  Flere studier har vist sensitisering av hunder mot lagermidd.

Forekomst av lagermidd:

Disse hårete middene finnes i store mengder i høy, halm, kornprodukter og i husstøv, spesielt i hus med høy luftfuktighet.  De trives best i et varmt (25-30 grad C) og fuktig (optimalt ved relativ fuktighet på 80%) miljø.  Et slikt miljø øker også veksten av muggsopper som danner næringsgrundlaget for disse middene.  De lever av ost, skinke, korn og protein-rik mat.  Lagermiddene bruker insekter som transportmiddel.  Dette kalles ”phoresy” og denne transportmetoden forenkler midd-forurensing av lagrede matvarer.  Middene har blitt funnet i hundens omgivelser (husstøv, senger).

Midd og allergi

Høye serum IgE verdier mot lagermidd sees hyppig ved Allercept testing (HESKA Fc receptor test), noen ganger alene, men ofte i kombinasjon med høye verdier mot husstøvmiddene.  Dette kan tolkes som sensitisering mot begge typene eller en kryssreaksjon. I en ny studie har man påvist kryssreaksjon in vivo og in vitro mellom husstøvmidd og lagermidd (se også kommentar lenger opp).

Finnes lagermidd i tørrfôr til hund?

Tidligere studier fra USA og Tyskland kunne ikke påvise kontaminasjon av tørrfôr med lagermidd.  Nylig har man påvist lagermidd i en fabrikk i England hvor hundefôr blir pakket. I en oppfølgingsstudie har man påvist lav forekomst av lagermidden Acarus siro i 2 av 10 sekker med hundefôr når man har åpnet helt nye sekker.  Etter 5 ukers åpen lagring i et kennelmiljø kunne man finne lagermidd (spesielt Tyrophagus) i 8 av 10 sekker med hundefôr.
Nyeste studie (Brazis, Serra, Sellés et al. Evaluation of storage mite contamination of commercial dry dog food. Veterinary Dermatology 2008, 19, 209-214) viser at:
2 av 10 helt nye sekker høy kvalitets tørrfôr inneholdt Acarus siro.
Etter 5 ukers oppbevaring (sekkene åpen og ved 23 grader C og ca 70% luftfuktighet): 9 av 10 sekker inneholdt lagermidd.  Tyrophagus ble hovedsakelig påvist.
Konklusjon: lagermidd reproduser godt i tørrfôr. Temp. og luftfuktighet spiller også en rolle.

Hva kan en gjøre for å minske kontakten med hustøvmidd?

 • Vask hundens sengetøy i varmt vann (over 70 grader) ukentlig.
 • Bruk gjerne en seng med kunstskinn som er lett å holde ren.
 • Ikke la hunden ligge i sofa eller møblement eller seng.
 • Unngå leker laget av tøy.
 • La hunden oppholde seg i husrom uten tepper så langt som mulig.
 • Regelmessig rengjøring (fuktig mopping) der hvor hunden oppholder seg mest.
 • Bytt filter i støvsuger regelmessig.
 • Hold fuktigheten til et minimum (30-50%)

Hva kan en gjøre for å minske kontakten med lagermidd?

 • Ikke la hunden ligge i fuktige kjellere eller underetasjer.
 • Bruk luftavfukter.
 • Unngå låver, uthus, staller og områder hvor mat blir lagret.
 • Bruk hundefôr av god kvalitet og oppbevar det i lufttett kontainer, kjølig og tørt.
 • Evt. kan tørrfôr erstattes med våtfôr i en periode.
 • Rengjør område hvor hundefôr blir lagret samt oppbevarings kontainere regelmessig med klorin.
 • Ikke la hunden få oppholde seg i rom med høy luftfuktighet (bad, vaskerom, underetasjer).

Babette Baddaky Taugbøl
Veterinær og dermatolog
Dr. Baddaky as