Integritetspolicy

I Dr. Baddaky har vi lang erfaring med å håndtere dine kunders personopplysninger – dette er en del av vår virksomhet. Det er viktig for oss at du som kunde kjenner deg trygg på at dine kunders personopplysninger behandles med stor omhug og ifølge lovverket. Vi vil informere deg hvordan vi i fremtiden kommer til å håndtere personopplysninger.

GDPR (General Data Protection Regulation), personvernforordning, gjelder i hele EU fra den 25.mai 2018. Hovedformålet med forordningen og den nye personopplysningsloven, er å ivareta personvernet til den enkelte ved elektronisk behandling av personopplysninger.  Når det gjelder forordningen, er det også et viktig formål å oppnå større grad av likhet i hvordan regler om behandling av personopplysninger skal forstås og praktiseres på tvers av EU/EØS-land.

For å sikre at vi kommer til å behandle dine kunders personopplysninger på en lovlig og ansvarsfull måte også etter at GDPR trår i kraft har vi gjennomført en kartlegging og anpasset vår virksomhet den nye forordningen. Vi har sett over og forbedret rutiner for å kunne slette opplysninger når det ikke er hensiktsmessig å lagre disse lenger og for ikke å lagre flere opplysninger enn de vårt oppdrag krever. Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor vi trenger dem.

Integritetspolicy

Dr. Baddaky jobber med allergitesting og selger legemidler. For å sikre at vi oppfyller Legemiddelverkets krav registrerer vi navn på dyreeier og dyrets navn. Vi skanner også inn anamneseskjema som vi mottar fra veterinæren/klinikken. Disse kan av og til inneholde opplysninger om dyreeieren som personnummer, telefonnummer og adresse.

Disse personopplysningene blir beskyttet og brukes kun av vårt personal for å sikre vårt oppdrag.
Personopplysningene brukes ikke til noe annet enn å registrere allergitester og bestille allergenspesifik immunterapi til dyret.
Personopplysningene oppbevares så lenge det kreves for å utføre vårt oppdrag eller ifølge den nye personvernsforordningen.
Berørte personer kan når som helst og uten forsinkelse be om å få utlevert de personopplysningene vi har om dem.

Personvernforordningen/personregisterbeskrivelse

Ved påmelding til våre kurs, forelesninger eller webinarer kan deltagerlister i visse tilfeller mailes til de påmeldte deltagerne. Ønsker du ikke dette, ber vi deg om å gi skriftlig beskjed til Dr. Baddaky. Vennligst informer også om dette ved registrering til våre arrangementer.