Kontakt

Postadresse:

Dr. Baddaky as
PB 23
N-2231 Skotterud

Besøksadresse:

Skolebakken 2-4
N-2230 Skotterud

Tlf: +47 62 83 29 00
E-post: post@drbaddaky.no

Organisasjonsnummer:
918 605 495