Kontakt

Postadresse:

Nextmune AS
PB 23
N-2231 Skotterud

Besøksadresse:

Skolebakken 2-4
N-2230 Skotterud

Tlf: +47 62 83 29 00
E-post: post.no@nextmune.com

Organisasjonsnummer:
918 605 495