Omega-3 / Omega-6- do you have the knowhow?

Free webinar on Tuesday, February 2, 2016 20:00-21:00 Do you know the difference between Omega-3 and Omega-6 and why we use them? What about the ratio? Is there not enough in the pet food? Combination products or only Omega-3? What is in the products that are on the market? Babette Taugbøl, veterinary dermatologist, will explain […]

Gratis webinar – Canine pyoderma, alternatives to antibiotic treatments?

This webinar will primarily be based on clinical cases, and will aim to give you ‘take home’ facts that can easily be incorporated into your clinical routines. For which cases can you avoid antibiotic treatment and when are they essential? Which products are available for non-antibiotic treatments, and what you need to know about selecting […]

HESKA Scandinavian Roadshow

Several new concepts and treatment options have developed over the past few years. We would like to share them with you. Prof. Douglas DeBoer will inspire you with the clinical presentation of atopic dermatitis and the use of allergy tests. He will give an update about medical treatment options of your individual patients, including the […]

Basiskurs i dermatologi

Veterinær dermatolog Babette Taugbøl holder et kveldskurs om de viktigste strategiene for en hudutredning. Hun foreleser kort om de viktigste ektoparasittære sykdommene, pyodermiene, atopisk dermatitt og gir et innblikk i ørebetennelsesproblematikken. Tidspunkt: 18.00 til ca 20.30 Sted: Anicura Telemark Dyreklinikk, Storkaasa, 3810 Gvarv

Scandinavian Road Show

Liver disease – new therapeutical opportunities! Oxidative stress in dogs: old problem – new solutions! Scandinavian roadshow  8 – 10 october 2013 with Dr. Tiziana Cocca . 8   October, Copenhagen 9   October, Stockholm 10 October, Oslo Liver disease: new therapeutical opportunities! Liver disease is so much more than elevated ALT, AST, ALP, γ –GT, some of these enzymes aren’t […]

Utfordrende øre-og hudpasienter

Gratis hudkurs med Babette i Trondheim 21.08. på Rica Nidelven Hotel. Kasusgjennomgang av utfordrende pasienter: blant annet vanskelige ørepasienter, sebasiøs adenitt, ichthyose hos Golden Retriever, nasal parakeratose, Alopesi X, symmetrisk flankealopesi. For katt: ansiktsdermatose hos Perser, Malassezia dermatitt hos Devon Rex, felin paraneoplastisk syndrom, Pemphigus foliaceus, plasamacell pododermatitt mm. Begrenset antall plasser! For mer info […]

Hudkurs for dyrepleiere

Kursets formål er å motivere dyrepleiere til aktiv deltagelse i utredningen av klinikkens hudpasienter. Den praktiske delen vil omfatte cytologi, hudskrap, trichogram, farging og mikroskopering. Dato: torsdag 20. mars. Se vedlagte invitasjon for påmelding.

Cutaneous adverse food reactions in dogs and cats

Vi har gleden av å invitere Dere til kurs med Chiara Noli med tittelen: How to make the diagnosis of ‘cutaneous adverse food reaction’ in dogs and cats? Guidelines for the best food trial. Practical approach and case discussions. Babette Taugbøl vil også gi dere en kort introduksjon av våre helt nye monoprotein dietter SOLO med […]

Hudsykdommer med flass og skorpedannelse

Seminaret er en praktisk presentasjon av kliniske kasus. Kasus brukes til å illustrere cytologiske teknikker og riktig bruk av mikroskopet. Resultatene sammenlignes med histopatologiske funn etter hudbiopsi. Vanlige og mer sjeldne sykdommer hos hund vil bli gjennomgått (blant annet: iktyose hos Golden retriever, sebasiøs adenitt, Vitamin A responsiv dermatose, follikulær dysplasi, nasal parakeratose hos Labrador, […]

Kommende kurs