Allergisk hudsykdom hos hest

Allergisk hudsykdom hos hest kan arte seg som urticaria, atopi, sommereksem, fôrallergi eller kontaktallergi. Vår viten om allergiske lidelser hos hest er fortsatt helt i begynnelsen. Men det finnes mange likheter mellom allergiske reaksjoner hos hest og hos mennesker. Reaksjonene kan grovt inndeles i to grupper:

 • Antistoffmediert reaksjon som utløses av en binding av antistoff til et antigen.
 • T-lymfocyttmediert reaksjon som er en 2-3 dager forsinket reaksjon fordi den er avhengig av visse effektorceller (makrofager) og signalstoffer (cytokiner).

Til den første gruppen hører såkalt Type 1 hypersensitivitet. Kliniske symptomer hos hest assosiert med Type 1 hypersensitivitet og IgE svar omfatter urticaria, culicoides hypersensitivitet, allergisk bronkitt, kronisk obstruktiv lungesykdom (COPD) og systemisk anafylaktisk reaksjon. IgE binder seg til en spesifik Fcε-receptor som sitter på mastcellen og på basofile celler. Når en slik mastcelle eller basofil kommer i kontakt med et allergen fører dette til degranulering og utskillelse av diverse inflammatoriske mediatorer noe som resulterer i en akutt, men kortvarig allergisk reaksjon. Hos hest har man påvist at mediatoren histamin spiller en rolle under culicoides hypersensitivitet og COPD. Også andre mediatorer som leukotriener og prostaglandiner er beskrevet under anafylaksis og platelet activating factor er påvist ved culicoides hypersensitivitet.

Allergi hos hest kan være forbundet med eller uten kløe og manifestere seg som:

 1. Urtikaria
 2. Atopi
 3. Insekt hysersensitivitet
 4. Fôrallergi
 5. COPD (ikke omhandlet her)
 6. Anaflylaksi (ikke omhandlet her)

1. URTIKARIA

Aetiologi

 • Immunologisk (mastcelle degranulering)
 • Ikke immunologisk (sol, trykk, kulde, anstrengelse)

Utløsende faktorer kan være:

 • Medisiner
 • Vaksiner
 • Fôr
 • Planter
  – nesle, smørblomst
 • Hypersensitivitet
  – atopi, fôrallergi-insektstikk/ -bitt
 • infeksjoner
  – bakteriell, viral, fungal, parasittær
 • Kontaktirritasjon
  – medisin spray, pour on, sal såpe, planter på beite

Kliniske symptomer

 • Wabler, kløende eller ikke, akutt eller kronisk
 • Hvor som helst på kroppen
 • Pelsen over wablene kan reise seg
 • Man kan lage en fordypning med fingeren
 • Man kan dele inn etter størrelsen og utformingen

Diagnose
Urtikaria er ingen diagnose, bare et reaksjonsmønster i huden. Årsaken finner man i mindre enn 25% av tilfeller i humanmedisinen. Den krever en grundig, planlagt utredning. Årsaker som rapporteres hyppigst er: medisiner (Penicillin), atopi, fôr, infeksjoner. Anamnesen og årstidsvariasjonen er viktig.

Terapi

 • Prøv å finne utløsende faktorer: medisiner, vaksiner, infeksjoner, parasitter
 • Prednisolon 2mg/kg/dag i 3-10 dager, så annen hver dag, så dosereduskjon
 • Vedlikeholdsbehandling ved idiopatisk urtikaria: hydroxizin (Atarax) ca 1-2mg/kg 2-3 ggr daglig kan forsøkes forebyggende
 • Videre testing
  – Diett skifte: bare alfalfa, bare timotei-høy
  – ALLERCEPT IgE test/ Intradermal test
  – Trykk indusert dermatografisme
  – Isbiter på huden i 5 min bekrefter kulde urtikaria
  – 30 min anstrengelse kan provosere anstrengelses urtikaria

2. ATOPI

Dette er en genetisk disposisjon til å danne antistoffer til allergener i omgivelsen (slik som støvmidd, lagermidd, gress pollen, ugress pollen, muggsopper. IgE binder seg til mastceller og basofile celler i huden og respirasjonstrakt, noe som ender med utskillelsen av diverse mediatorer (histaminer, leukotriener, interleukiner etc).

 • Extrinsic form: IgE-assosiert
 • Intrinsic form: ingen stigning av IgE (men klinisk som atopisk dermatitt)

Komplisert, multifaktoriell, genetisk predisponert patofysiologi

Kliniske symptomer

 • Kløe er hovedsymptomet. Fører til alle slags sekundær lesjoner. Hovedsakelig ører, ansikt, ventrale abdomen og beina. Men også man, halefeste, dorsum forekommer. Hestene biter seg, skubber seg, stampe med hovene, vifter med halen.
 • COPD (astma)
 • Tilbakevendende urtikaria med eller uten kløe
 • Steril eosinofil follikulitt
 • Begynner tidlig (1-6 år)

Diagnose
Anamnese, grundig klinisk undersøkelse og utelukkelse av relevante differensialdiagnoser. Differensialdiagnoser varier med distribusjonen:

 • Ansikt
  – fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet, Dermanyssus gallinae, lagermidd
 • Ører
  – fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet, Psoroptes
 • Halsen
  – fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet, lagermidd
 • Manen
  – fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet, Psoroptes, lus
 • Dorsum
  – lus, fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet
 • Halefeste
  – Chorioptes, lus, Psoroptes, oxyuriasis, fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet
 • Beina
  – Chorioptes, Dermanyssus gallinae, kontaktdermatitt, strongyloides, fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet
 • Ventrum
  – kontaktdermatitt, Dermanyssus gallinae, fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet

Årstidsvariasjon:

 • Sommer
  – insekthypersensitivitet
 • Vinter
  – lus, chorioptes skabb

Hester kan ha atopi og/eller insekthypersenitivitet og/eller fôrhypersensitivitet samtidig.

Det er viktig å utelukke alle andre årsakene før man går videre til allergitesting. En allergitest kan ikke stille diagnosen atopi! Den brukes kun til å identifisere allergenene som man skal unngå eller bruke i en allergen-spesifik immunterapi.

Hvilken allergi-testmetode er best?

Intradermal testing

 • Fordeler
  – En veldig sensitiv allergitest metode
  – Benytter huden som testorgan
  – Kan måle evt. senreaksjon
 • Ulemper
  – Falsk positive reaksjoner er hyppige (ekstrakt kan inneholde stoffer som fører til mastcelle degranulering uten at pasienten er allergisk mot dette stoffet, kryssreaksjon av middene hos pasienter med skabb)
  – Resultatet avhengig av hvilken type ekstrakt som benyttes
  – Ekstrakter og interpretasjonskriterier ikke standardisert nok
  – Subjektiv, ikke lett å reprodusere
  – Et inngrep som kan indusere eller øke en IgE respons
  – Pasienten må bedøves og barberes
  – Krever erfaring i tolkning av resultatet
  – Krever oppbevaring av ekstrakter med kort holdbarhet

In vitro allergi tester

 • Fordeler
  – Måler kun IgE bundet til mastcelle (høy spesifisitet, gjelder ALLERCEPT™)
  – Objektiv og reproduserbar
  – Krever kun en blodprøve
  – Praktisk for eier og pasient
  – Erfaren veterinær dermatolog hjelper i tolkning av resultatet og velger ut allergener til immunterapi (gjelder allergitestsystem i Norge og Sverige).
 • Ulemper
  – Mindre sensitiv enn intradermal test
  – Måler bare potensial for umiddelbar reaksjon.
  – IgE nivå kan falle utenfor sesongen hos sesonale allergikere (falsk negative)
  – Eldre tester kryssreagerer med IgG og kan gi falsk positive utslag (gjelder ikke ALLERCEPT™)

Hva er ALLERCEPT™ testen?
HESKA Corporation har utviklet en meget spesifikk metode for å kunne påvise canin og felin IgE. ALLERCEPT™ testen benytter alfa-kjeden av mastcelle reseptoren for IgE (Fcε R1α) for å påvise allergen-reaktiv IgE i serum, istedenfor monoklonale eller polyklonale anti-IgE antistoffer. Denne reseptoren binder seg spesifik til IgE. Falsk positive kryssreaksjoner med andre immunglobuliner forekommer ikke. Bare antistoffer som binder seg til reseptoren blir påvist. Eventuelle andre antistoffer i serum som kan binde seg til allergener, men ikke til reseptoren, påvises ikke. Disse er heller ikke relevant i den allergiske prosessen. HESKA har bidratt med verdifull allergiforskning og nye testprosedyrer i det siste tiår.

Hva med hesten? I en studie som har sammenlignet intradermaltest med andre RIA og ELISA tester viste reseptor testen den beste korrelasjonen med intradermaltesten (Lorch et.al AmVetMedAssoc, 2001;218).

Terapi
Husk kløeterskel! Bruk kombinasjonsbehandling!

 1. Unngå de sykdomsfremkallende allergenene så langt som mulig. Hesten kan med hell flyttes til et annet sted. Bruk høy og halm av god kvalitet. Fluene må bekjempes effektivt, et heldekkende hesteteppe kan forsøkes, høyet bør bløtes, hesten holdes ute, mens rengjøring av boksene foretas og stallen luftes grundig.
 2. Badebehandling en gang ukentlig med mild shampo og balsam hvis mulig (VetriDerm Intensive shampo + conditioner + spray).
 3. Prednisolon kan være nødvendig over kortere perioder. 2mg/kg/dag inntil kløen er under kontroll (3-10 dager), så annen hver dag, så dosereduksjon til lavest mulig dose.
 4. Antishistaminer: hydroxyzin (Atarax) ser ut til å hjelpe mot kløe og urtikaria. Det anbefales å gi 1-2mg/kg 2-3 ganger daglig. Bivirkninger som man kan observere er: tretthet, forandret adferd.
 5. Omega-3 fettsyrer (f. eks. Dr.Baddakys Fiskeolje) har en synergistisk effekt med antihistaminer/steroider i den betennelses dempende prosessen. Det anbefales 50-100ml fiskeolje til hest daglig. Interessen er økende.
 6. Hyposensibilisering skal kunne fungere like bra som for hunder. Den skal vurderes hvis ”ingenting annet” fungerer, plagene varer lengre enn 4-6 måneder i året. Prosedyren er ikke standardisert. Protokollen må tilpasses individuelt.

3. INSEKT HYPERSENSITIVITET (Sweet itch, sommereksem)

Aetiologi
Dette er den vanligste av hestens allergiske hudsykdommer:

 • Allergisk reaksjon til spytt fra bitende insekter (Culicoides, Simulium, Stomoxys mfl)
 • Type I og type IV hypersensitivitet
 • Det finnes 800-1000 Culicoides species i verden
 • Genetisk og familie predisposisjon (Islandshest)
 • Araber hest, Connemara, Quarterhorse i risikosonen?
 • Ca 80% av hester med klinisk sommer eksem slår ut på hudtesten, mange reagerer mot to typer insekter
 • IgE antistoffer spiller en rolle under insekthypersensitivitet hos hest
 • IgE antistoffer til Culicoides ble funnet kun hos hester med insekt hypersensitivitet
 • IgE Culicoides spesifikke antistoffer kunne ikke påvises hos hester utenfor sesongen når de kliniske symptomene var borte

Kliniske symptomer

 • Starter i 3-4 års alder
 • Familie-, rasedisposisjon
 • I Skandinavia som regel sesongvariasjon
 • Distribusjon
  – dorsal (mest typisk) eller ventral eller en kombinasjon
  – kløe som starter ved man, halefeste, kryss, så spredning
  – sekundære lesjoner og hudinfeksjoner
  – adferdsforstyrrelser
  – vekttap

Diagnose
Differensialdiagnoser som under atopi (se tidligere)

 • Intradermal test (80% viser multiple reaksjoner)
 • Hva med in vitro tester? Det kommer an på testmetoden som benyttes.

Basofil degranulasjonstest (immunologisk institutt, Hannover, D) gir gode resultater (80% viser reaksjoner) men krever fersk blod (ikke eldre enn 24 timer)

HESKA Fc-epsilon reseptor test (ALLERCEPT) ser også ut til å stemme bra (70% viser reaksjon) (studie under publikasjon).

Konklusjon: man må stille diagnosen klinisk først og så må man teste i sesongen

Terapi
Denne består av insekt-kontroll og kløedempende behandling:

 • Unngå kontakt, helst oppstalling fra ettermiddag til morgen, insektdekken
 • Sterke vifter i stallen
 • Insekt repellent appliseres om ettermiddagen
 • Stille vann dreneres
 • Myggnetting
 • Pyrethroid øremerke til ku festes på grimen
 • Smøre på flytende paraffin eller mineralolje
 • Behandle evt. hudinfeksjon som også fører til kløe
 • Prednisolon (se under atopi)
 • Antihistaminer (se under atopi)
 • Omega-3 fettsyrer som støtteterapi (se under atopi)
 • Hyposensibilisering med insekt ekstrakter kan forsøkes , men den har så langt ikke kunne dokumenteres godt nok. Vi har imidlertid flere kunder som rapporterer at hestene blir bedre under sommeren, når det hyposensibiliseres.

4. FÔRHYPERSENSITIVITET

Hypersensitivitet (immunologisk) eller intoleranse (ikke immunologisk) ???

Hos mennesker har de fleste matintoleranse og ikke matallergi.

 • Ingen studier er gjort på hva som kan utløse fôrintoleranse hos hest.

Kliniske symptomer

 • Kløe og urtikaria på hode, hals, abdomen, kryss
 • Noen hester viser bare halekløe

Diagnose

 • Utlukk differensialdiagnoser (se under atopi)
 • Eliminasjonsdiett med ny proteinkilde i 4 uker, så re-introduksjon av det gamle fôret
 • Ingen tilsetninger, ingen ”heste-godis”

Eksempel: bare alfalfa, bare havre eller bare timotei høy. Hvis man må bruke kraftfôr i tillegg til grovfôr skal man ikke gi blandinger, men et rent kornprodukt (for eksempel bare havre)

Hvis tilstanden bedres tilsetter men det ”gamle fôret”. En reaksjon vil vise seg alt fra 12 timer til 7 dager.Serologiske tester eller hudtester for fôrallergi er ingenting verdt. Nesten alle hester (og hunder, katter) vil ha positive utslag på disse. De lar seg ikke verifisere in vivo.

Terapi

 • Unngå fôret hesten ikke tåler
 • Ikke alle svarer like bra på prednisolon

Kilde: Scott, D.W., Miller, W.H. Equine Dermatology, Saunders 2003

Babette Taugbøl
Veterinær og dermatolog (Cert VD)