Antimikrobielle peptider, AMP

Antimikrobielle peptider, AMP

Vi er i en tid, hvor antibiotikaresistens er en reel udfordring. Dette ved vi og dette ved dyreejerne efterhånden også. Vi er samtidig i en tid, hvor vi bliver klogere på kroppens mikrobiom og dermed vores bakteriers betydning for os og for dyr i et større perspektiv end blot sygdom og fordøjelse. For både dyrene og humant er man langt mere forsigtige med at bruge systemisk antibiotika og når vi snakker dermatologi er topikal behandling og støtte den foretrukne vej at gå.

For at mindske antibiotikaforbruget er mange allerede fortrolige med at bruge fx klorhexidin og Tris-EDTA i deres topikale behandlinger og vi er i samme boldgade med de antimikrobielle peptider.

Hvad er antimikrobielle peptider?

Antimikrobielle peptider, AMP’er, er er en bred variation af positivt ladede, korte aminosyrekæder med både hydro- og lipofile egenskaber. De er en del af immunforsvaret hos stort set alle levende organismer og ekstremt vigtige som forsvarsmekanisme overfor patogener. Da bakteriers cellemembraner er negativt ladede (hvor vores eukaryote er neutrale), tiltrækkes peptidet af denne ladningsforskel. De antimikrobielle peptider samles på bakterien eller gærsvampens cellemenbran og danner en transmembrankanal, hvorved protongradienten nedsættes og cellens molekyler forsvinder ud, hvilket fører til at bakterien eller gærsvampen hurtigt dør.

Da den negativt ladede cellemembran er et grundvilkår for de relevante patogene mikrobielle celler, er resistens for AMP’er ikke en bekymring.

I kroppen hos dyr og mennesker supprimeres og balanceres de forskellige kroppsegne antibakterielle peptider af immunsystemet og AMP’er nedbrydes hurtigt af proteaser. Det er blandt andet derfor at syntetiske AMP’er for nuværende er med fokus på topikale problematikker, da de på huden kan udøve deres effekt uden at blive nedbrudt og uden at forstyrre hverken immunsystem eller tarmens mikrobiom.

I senere tid er det blitt utviklet syntetisk fremstilte antimikrobielle peptider som er virksomme mod både grampositive og gramnegative bakterier samt mod Malassezia.

I Peptivetserien kombineres AMP2041 med? lav dosis klorhexidin og Tris-EDTA, da disse arbejder synergistisk på bakteriers cellemembran. Fordelen ved denne synergistiske kombination er at den, udover at være særdeles effektiv, er meget skånsom mod huden, så den hurtigt kan restituere og ikke udtørres. Peptivetserien består af en øregel, en shampoo og en skum, alle sammensat med henblik på effektivitet og skånsom støtte af hudbarrieren.

For yderligere information og referencer, klik her og her

Studier på Peptivet kan læses her og her

Informasjon fra Dr. Baddaky

August 2018

Vedlegg

Antimikrobielle peptider, AMP

Antimikrobielle peptider, AMP Vi er i en tid, hvor antibiotikaresistens er en reel udfordring. Dette ved vi og dette ved dyreejerne efterhånden også.

Last ned