Dr. Baddakys Dermatologi kompendium

Et helt nytt dermatologi kompendium er nå tilgjengelig. Dermatolog Babette Taugbøl har sammen med to danske kolleger skrevet om de vanligste hudlidelsene i Norden. Informasjonen er lett tilgjengelig og oversiktlig. Språket er dansk. Vi takker ICF for økonomisk støtte til trykkingen.