Insektbitthypersensitivitet (IBH, Sweet itch, sommereksem)

Allergi mot insektbitt den vanligste allergiske hudsykdommen hos hest. Det dreier seg om en allergisk reaksjon mot spyttet fra diverse bitende insekter

Vedlegg