Ny Heska ALLERCEPT tatt i bruk

Nå har vi tatt i bruk Heskas NYE ALLERCEPT test for IgE. Testen bruker som før den 100% IgE spesifikke og patenterte Fc epsilon reseptor teknologien. Samtidig har testen nå blitt enda mer sensitiv, dvs at vi kan fange opp veldig små mengder med allergenspesifikk IgE i serum. Verdier over 10 HERBU units kan være signifikante. Når den kliniske atopi diagnosen er stilt vil veterinæren kunne velge ut de viktigste allergenene til en immunterapi. NY Heska ALLERCEPT brukes nå både for screening testene og Allercept paneltestene.