Spennende nyhet fra vår allergipartner HESKA: Karbohydrat test nå inkludert

HESKA Allercept test har blitt forbedret enda en gang og ligger foran alle andre serologiske IgE-testmetoder.

Hvorfor? Man har sett en del serumprøver som slår ut mot alle typer pollen (ofte ensartede høye reaksjoner)

Kraftig utslag i mange/alle pollengrupper kan være falske positive prøver. Årsakene til falske positive kan være:

  1. Bakteriell kontaminasjon. Vi har hele tiden sjekket og utelukket dette.
  2. Kryssreaksjon med karbohydrater fra pollen. Nå kan dette oppdages og nøytraliseres med ny teknologi fra HESKA.

Noen individer lager IgE mot karbohydratgrupper som sitter utenpå pollenproteinene. Disse reaksjonene er uten klinisk relevans. HESKA har utviklet en testmetode for å oppdage slike karbohydratreaksjoner og har også en ny teknologi for å ”vaske bort” reaksjonen før prøvene testes med Allercept panelene.

Hva betyr dette rent praktisk?

  1. Serum fra alle pasienter som skal testes for pollen i paneltestene sjekkes for karbohydratreaksjon.
  2. Hvis det oppdages slik reaksjon blir denne blokkert før Allercept testen utføres.
  3. Resultatet viser kun reelle IgE reaksjoner mot pollenproteiner
  4. Det endelige resultat kan avvike fra den initiale screening testen.
  5. En liten generell prisøkning pga ekstra utgifter for reagenser og mer tidsbruk

Mer info

Karbohydrat screening og blokkering starter fra 01.sept 2016