Allergiprogram hund og katt

Anerkjent Heska ALLERCEPT IgE-test teknologi (mastcelle reseptor).
Karbohydrat reaksjoner påvises og elimineres.
Skandinaviske testpaneler med enkeltallergener.
Individuell prøvebesvarelse fra veterinær dermatolog.

 

Kategori:

Beskrivelse

HESKA allergi program er ledende i Europa når det gjelder diagnose og immunbehandling av atopi hos hund, katt og hest. HESKA har tilpasset våre testpaneler til skandinaviske forhold. HESKA ALLERCEPT teknologien skiller allergitesten fra alle andre IgE tester. HESKA er den eneste testen som anvender mastcelle reseptor (Fc epsilon R1 alpha) for å påvise IgE i sin ALLERCEPT teknologi. Denne mastcelle reseptoren har en ekstrem høy affinitet for IgE og gjør spesifisiteten i HESKA sin test til nærmest 100%. Ingen kryssreaksjoner med IgG.
Karbohydrat kryssreaksjonstest, en nyhet fra HESKA høsten 2016. Vi screener alle serumprøver som skal testes for pollen først med en karbohydrat test. Ca 30% av pasienter lager uspesifikk IgE mot mange plantekarbohydrater. Denne IgE produksjonen gir ingen kliniske allergisymptomer, men forstyrrer testresultatet. Hvis karbohydrat IgE påvises blir dette blokkert før videre paneltesting. Resultatet er 100% allergenspesifikk IgE mot proteiner. Det er disse som er klinisk relevante.

Prosedyre:

Pasienten utredes klinisk og andre differensialdiagnoser som ektoparasitter, hudinfeksjoner, dermatofytter, fôrintoleranse, autoimmune hudsykdommer m.m. utelukkes først. Ved mistanke om atopi sendes så 1,5 ml serum eller heparin-plasma sammen med rekvisisjonsskjema til Dr. Baddaky as, PB 23, 2230 Skotterud. (Rekvisisjonsskjema finnes hos Sanimalis og Vetserve og som vedlagt pdf fil her). Prøvesvarene sendes per e-post eller elektronisk direkte inn i kundejournalen.

I. Allergi screening test: Allercept  (Fcε Reseptor test)

Tester for følgende allergengrupper:
Midd og loppespytt
Gresspollen
Ugresspollen
Trepollen

Dr. Baddakys veterinære dermatologer Babette Taugbøl,  Karin Andersen eller  Kerstin Halberg kommenterer personlig alle prøveresultatene og gir nyttige behandlingstips.

II. Allergen identifikasjon med ALLERCEPT (Fcε Receptor test)

12 eller 24 allergen panel blir valgt ut fra screening test resultat eller ut fra pasientens sykehistorie. Den viktigste grunnen for å gjennomføre denne testen er at man ønsker å identifisere de enkelte allergenene, for å unngå kontakt eller for å fremstille en immunterapi.
For testpanelene se side to på vedlagte «blankett» eller allergifolderen.

III. Immunterapi

Allergenspesifikk immunterapi (ASIT) er den beste langtidsbehandlingen for pasienter med atopisk dermatitt.  Den bestilles eksklusivt til hver enkelt pasient på grunnlaget av testresultat og vurdering av pasientens sykehistorie. ASIT finnes som subcutan injeksjonsimmunterapi (SCIT) eller som sublingual immunterapi (SLIT). Allergenspesifikk immunterapi er legemiddel som veterinæren må bestilles på registreringsfritak.
Dr. Baddaky as har godkjenning fra Statens Legemiddelverk for import av immunterapi til Norge.

HESKA ALLERCEPT™- Malassezia pachydermatis (Fcε Receptor test)

Malassezia inngår også i innendørs panelet. Det har vært mye fokus på betydningen av gjærsoppen Malassezia som hudpatogen hos hunder og katter med atopisk dermatitt. Hvis pasienten utvikler en allergi overfor gjærsoppen vil  dette  kunne gjøre  det kliniske bildet enda mer komplisert. Denne testen er relevant for atopikere med residiverende Malassezia dermatitt hvor kløen blir mye bedre når gjærsoppen er  blitt behandlet.

Mer info om den unike testprosedyren og immunterapi finner du på HESKAS hjemmeside: https://www.heska.com/ALLERCEPT/ALLERCEPT.aspx

For info om prøveuttak, behandling og forsendelse se vedlagte pdf: «Dr. Baddaky allergilaboratoriet».

Hva med å teste for fôrallergi ved hjelp av en blodprøve?
Testene som er på markedet i dag er ikke veldig presise. Hvis pasienten lage IgE mot karbohydrater vil dette gi falsk positive reaksjoner på slike fôrtester.  Positive reaksjoner kan bety sensitisering mot disse fôrtypene, men ikke nødvendigvis en allergisk reaksjon. Vår Heska ForReaksjonsTest for hund  eliminerer uønskede karbohydratreaksjoner og gir svar på individuelle reaskjoner mot ulike fôringredienser.  Så brukes de fôrvarer med få eller ingen reaksjoner til å sette sammen en strikt eliminasjonsdiett. Diagnosen «uønsket reaksjon mot fôr» må alltid verifiseres ved hjelp av en eliminasjonsdiet i 8 uker med påfølgende provokasjon. Les mer om Heska Fôr Reaksjons Test her:

Fôr Reaksjons Test Hund

[Galleri]

Vedlegg