Allergiprogram til hest

Anerkjent Heska ALLERCEPT IgE-test teknologi (Fc epsilon R1 alpha).
Karbohydrat reaksjoner påvises og elimineres.
Skandinaviske testpaneler med enkeltallergener.
Individuell prøvebesvarelse fra veterinær dermatolog.

Kategori:

Beskrivelse

HESKA allergi program er ledende i Europa når det gjelder diagnose og immunbehandling av atopi hos hund, katt og hest. Vi kan tilby gode paneler til hest som inkluderer de viktigste allergenene i Skandinavia. Heska ALLERCEPT teknologien skiller allergitesten fra alle andre IgE tester. HESKA er den eneste testen som anvender mastcelle reseptor (Fc epsilon R1 alpha) for å påvisa IgE i sin ALLERCEPT teknologi. Denne mastcelle reseptoren har en ekstrem høy affinitet for IgE og gjør spesifisiteten i HESKA sin test til nærmest 100%. Ingen kryssreaksjoner med IgG.

Karbohydrat kryssreaksjonstest, en nyhet fra HESKA høsten 2016. Vi screener alle serumprøver som skal testes for pollen først med en karbohydrat test. Ca 30% av pasienter lager uspesifikk IgE mot mange plantekarbohydrater. Denne IgE produksjonen gir ingen kliniske allergisymptomer, men forstyrrer testresultatet. Hvis karbohydrat IgE påvises blir dette blokkert før videre paneltesting. Resultatet er 100% allergenspesifikk IgE mot pollenproteiner. Det er disse som er klinisk relevante.

Prosedyre:
Allergiske reaksjoner hos hest sees hyppigst i form av astma, urtikaria eller kløe. Andre differensialdiagnoser for disse sykdomssymptomene må utredes før en går videre til Ig-E testing. Ved mistanke om atopi sendes så 2,0 ml serum eller heparin-plasma sammen med rekvisisjonsskjema til Dr. Baddaky as, PB 23, 2230 Skotterud. (Rekvisisjonsskjema finnes hos Sanimalis og Vetserve og som vedlagt pdf fil «blankett»).

Dr. Baddakys veterinære dermatologer Babette Taugbøl,  Karin Andersen eller  Kerstin Halberg kommenterer personlig alle prøveresultatene og gir nyttige behandlingstips. Prøvesvarene sendes per e-post eller elektronisk direkte inn i kundejournalen.

I. ALLERCEPT screening test  (Fcε Receptor test)

Vi kan tilby en screening test for hest som tester for:
Innendørs allergener (midd)
Utendørs allergener (pollen)
Muggsopper
Insekter

II. Allergen identifikasjon med ALLERCEPT (Fcε Receptor test)

Ettersom hva screening testen er positiv for kan man gå videre med identifikasjonen av enkelt allergener (enten 24 allergen allround panel, innendørs panel, nordisk pollenpanel, pollenpanel + midd eller insektpanel). Dermatologen gir skriftlig anbefaling om hvilken videre test som bør velges.  Den viktigste grunnen for å gjennomføre denne testen er at man ønsker å identifisere de enkelte allergenene hesten reagerer på, for å unngå kontakt eller for å fremstille en immunterapi.
For testpanelene se side to på vedlagte «blankett» eller allergifolderen.

III. Immunterapi

Allergenspesifikk immunterapi (ASIT) er den beste langtidsbehandlingen for pasienter med atopisk dermatitt.  Den bestilles eksklusivt til hver enkelt pasient på grunnlaget av testresultat og vurdering av pasientens sykehistorie. ASIT finnes som subcutan injeksjonsimmunterapi (SCIT) eller som sublingual immunterapi (SLIT). Allergenspesifikk immunterapi er legemiddel som veterinæren må bestilles på registreringsfritak.
Dr. Baddaky as har godkjenning fra Statens Legemiddelverk for import av immunterapi til Norge.

For info om prøveuttak, behandling og forsendelse se vedlagte pdf: «allergilaboratoriet».

Vedlegg