HESKA IMMUCEPT allergenspesifik imunterapi

Et uregistrert legemiddel til dyr. Veterinærer bes ta kontakt med kontoret for mer informasjon.

Kategori:

Beskrivelse

Immucept er et uregistrert legemiddel til dyr. Veterinærer bes ta kontakt med kontoret for mer informasjon.

Vedlegg