Fôr Reaksjons Test Hund

Den nye Heska Fôr Reaksjons Test (FRT) viser i hvilken grad hunden reagerer mot de vanligste fôrråvarene. Testresultatet er ment som en hjelp for best mulig å kunne sette sammen en eliminasjonsdiett ved mistanke om fôrreaksjon. Fôringredienser med ingen eller lave reaksjoner (alle merket grønn) foreslås benyttet til en eliminasjonsdiett.  En eliminasjonsdiett hører med til en utredning av en allergisk hund. Ulike studier har vist at 20-35% av allergiske hunder reagerer på noe i fôret.

Kategori:

Beskrivelse

Den nye Heska Fôr Reaksjons Test (FRT) viser i hvilken grad hunden reagerer mot de vanligste fôrråvarene. Testresultatet er ment som en hjelp for best mulig å kunne sette sammen en eliminasjonsdiett ved mistanke om fôrreaksjon. Fôringredienser med ingen eller lave reaksjoner (alle merket grønn) foreslås benyttet til en eliminasjonsdiett.  En eliminasjonsdiett hører med til en utredning av en allergisk hund. Ulike studier har vist at 20-35% av allergiske hunder reagerer på noe i fôret.

Hva skal vi med en Fôr Reaksjons Test?

Å sette sammen en eliminasjonsdiett er ofte en vilkårlig prosess og flere diettperioder kan være krevende å gjennomføre.  Den nye Heska Fôr Reaksjons Test er en støtte for veterinæren og eieren til å identifisere de fôrkomponentene som vil gi størst sjanse for suksess.

Hva er det man tester med Heska Fôr Reaksjons Test (FRT)?

FRT viser, uttrykt med et enkelt tall, en kombinasjon av forskjellige biologiske markører som er relatert til dyrets reaksjoner på forskjellige fôringredienser.

Er Heska Fôr Reaksjons Test en test for fôrallergi?

NEI. Heska Fôr Reaksjons Test er ingen fôrallergitest. Man kan ikke teste for fôrallergi med en blodprøve. Et positivt testresultat (høye verdier) viser strengt tatt bare at hunden har spist dette før. Testen har en negativ predikativ verdi.  Med andre ord: de fôrkomponentene som viser de laveste reaksjonene bør testes først i en eliminasjonsdiett.

Når anbefales det å gjøre en Fôr Reaksjons Test?

 1. Atopisk dermatitt utredning

De nyeste diagnostiske kriteriene for atopisk dermatitt opererer med to grupper av pasienter:

 • Fôr Indusert Atopisk Dermatitt (FIAD) og
 • Ikke (Non) Fôr Indusert Atopisk Dermatitt (NFIAD).

Det anbefales å skille mellom disse to gruppene tidlig i utredningsprosessen. Dette gjøres ved hjelp av en eliminasjonsdiett i 6-8 uker, etterfulgt av en provokasjon med tidligere brukt fôr og godbiter for å se om pasienten får tilbake symptomene. Ingrediensene til eliminasjonsdietten kan enklere velges ut fra testresultatet til Fôr Reaksjons Testen.

 1. Mage-tarm utredning

Testen kan også brukes til utredning av mage-tarm pasienter (oppkast, vekslende diaré, blod i avføring, hyppig avføring, flatulens og rumling i magen), for å identifisere eller utelukke en fôrreaksjon.  En eliminasjonsdiett kan settes sammen på grunnlaget av testresultatet.

Hvordan rapporteres og tolkes resultatene i Fôr Reaksjons Testen?

Resultatene rapporteres i ”Food reaction Units” og verdiene ligger mellom 0 og 250 FRU. Det finnes ingen referanseverdier eller ”cut off value” for testen. Verdiene vurderes for hver enkelt pasient individuelt og refererer kun til pasientens egen reaktivitet. Resultatene rapporteres fra lave verdier og stigende for å lette lesning og tolkning. Fôringredienser med de laveste reaksjoner (alle merket med grønn) foreslås benyttet til en eliminasjonsdiett.

Kan Kryssreagerende Karbohydrat Determinanter (CCD) påvirke testresultatet til FRT?

Nei, med Heskas FRT har alle mulige karbohydrat reaksjoner blitt blokkert for å unngå uønskede reaksjoner som kan forstyrre tolkningen av testresultatet. Generelt vil kryssreagerende karbohydrater påvirke in vitro test for fôrreaksjon. Studier har vist at det finnes anti-CCD antistoffer mot vegetabilske fôrkomponenter.

Hvilken prøve skal sendes inn?

Det sendes inn 1 ml serum til testen. Serum kan ha vært fryst.

Hva med katt og hest?
Per i dag er denne nye Heska FRT test kun validert for hund. Test for katt er under utvikling.

Hvilke fôrkomponenter testes det for med Heska Fôr Reaksjons Test?

Det er valgt fôringredienser som kan kjøpes i dagligvarebutikker. Dette gjør prosessen enklere for dyreeieren og mulighetene for å lykkes blir større.

Kan testen hjelpe til å finne godbiter?

Mange dyreeiere ønsker å bruke godbiter til å gi medisiner, til trening og som tillegg til en eliminasjonsdiett eller et hydrolysert fôr. Testresultatet kan brukes som en indikasjon for hvilke ingredienser eier kan teste som godbiter.

Fôrproteiner som testes:

Animalsk protein Animal protein   Vegetabilsk protein Vegetable protein
Kumelk Cow milk   Hvete Wheat
Okse Beef   Bygg Barley
Svin Pork   Havre Oat
Lam Lamb   Mais Corn
Kanin Rabbit   Ris Rice
Kalkun Turkey   Soyabønner Soybean
Kylling Chicken   Søtpotet Sweet Potato
Egg Chicken egg   Potet White Potato
Torsk, kveite, flyndre Fish-mix   Grønne bønner Green Bean
Laks Salmon   Erter Pea
Tunfisk Tuna   Gulrot Carrot
Ørret Trout (lake)   Ølgjær Brewer’s yeast

For mer info om fôrallergiutredning og oppskrifter på hjemmelagde dietter se under: Tillegsinformasjon til dette produkt.

REFERENCES

 1. Cutaneous manifestations of food hypersensitivity. Carlotti D.N. Veterinary Allergy, 1st 2014 John Wiley & Sons, Ltd. Ch 16, 108-114.
 2. Prevalence of adverse food reactions in 130 dogs in Italy with dermatological signs: a retrospective study. Proverbio D. et al. Journal of Small Animal Practice 2010; 51: 370-374.
 3. A prospective study on canine atopic dermatitis and food-induced allergic dermatitis in Switzerland. Picco F. et al. Veterinary Dermatology 2008; 19: 150-155.
 4. A prospective study on the clinical features of chronic canine atopic dermatitis and its diagnosis. Claude Favrot, et al. Veterinary Dermatology, 2010; 21: 23–31.
 5. Human IgE Antibodies Against Cross-Reactive Carbohydrate Determinants. Hemmer W. P. Kosma and S. Mueller-Loennies (eds.), Anticarbohydrate Antibodies, DOI 10.1007/978-3-7091-0870-3_8, Springer-Verlag/Wien 2012.
 6. Carrot allergy: double-blinded, placebo-controlled food challenge and identification of allergens. Ballmer-Weber BK, Wüthrich B, Wangorsch A, Fötisch K, Altmann F, Vieths S (2001) J Allergy Clin Immunol 108:301–307.
 7. IgE against cross-reactive carbohydrate determinants in client-owned dogs with atopic dermatitis. BJ. Levy and DJ. Deboer. Short communication, 29th congress of the ESCD-ECVD 7-9 September 2017.

Vedlegg